Rekisteriseloste (uutiskirje)

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry. Kulttuuritalo Valve, PL 42, 90015 Oulun kaupunki
omvf@omvf.net, p. (08) 5700 500

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Juhani Oivo
+358 45 651 6596
juhani(at)omvf.net

3. Rekisterin nimi:
Oulun Musiikkivideofestivaalien uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin käyttötarkoitus on Oulun Musiikkivideofestivaalien yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää noin kerran kuussa ja kesällä tiheämmin sähköpostitse tietoa Oulun Musiikkivideofestivaalien ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan tilaajan sähköpostiosoite.

6. Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Oulun Musiikkivideofestivaalien uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri koostetaan uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista sähköpostiosoitteista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Oulun Musiikkivideofestivaalit käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin rekisterin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen:
Henkilön lopettaessa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeiden lähettäminen lakkaa välittömästi ja sähköpostiosoite poistetaan rekisteristä viimeistään kahden kuukauden kuluttua.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Henkilötietojen tarkistusoikeus:
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

13. Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.