Rekisteriseloste (talkoo)

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry. Kulttuuritalo Valve, PL 42, 90015 Oulun kaupunki
omvf@omvf.net, p. (08) 5700 500

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Juhani Oivo
+358 45 651 6596
juhani(at)omvf.net

3. Rekisterin nimi:
Oulun Musiikkivideofestivaalien talkoolaisten rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteriä käytetään Oulun Musiikkivideofestivaalien talkootoiminnan järjestämiseen ja tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • Mahdolliset työajat ja -tehtävät
  • Työhistoria OMVF:illa
  • Talkoopaidan koko

6. Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta tai kunnes rekisterissä oleva henkilö pyytää tietojensa poistamista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröityvältä hänen ilmoittautuessa Oulun Musiikkivideofestivaalien talkoohakuun. Hakemuksen lähettäessään henkilö antaa luvan tietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen poistaminen:
Tiedot voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen omvf(at)omvf.net.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

11. Henkilötietojen tarkistusoikeus:
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

13. Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.