Rekisteriseloste (arvontarekisteri)

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry.

Kulttuuritalo Valve, PL 42, 90015 Oulun kaupunki

omvf@omvf.net, p. (08) 5700 500

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Juhani Oivo

+358 45 651 6596

juhani(at)omvf.net

3. Rekisterin nimi:

Oulun Musiikkivideofestivaalien arvontarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään Oulun Musiikkivideofestivaalien järjestämän arvonnan voittajien kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

6. Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä väliaikaisesti arvonnan järjestämiseksi. Arvonnan suorittamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterinpitäjä välittää suostumuksensa antaneiden yhteystiedot eteenpäin Soundille lahjalehden lähetykseen. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen:

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen omvf(at)omvf.net.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Henkilötietojen tarkistusoikeus:

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

13. Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.